2.09.2013

Δικαιολογιτικά Βάπτισης

Δικαιολογιτικά Βάπτισης
1. Αν τελέσουμε το μυστήριο σε ναό που δεν ανήκει στην ενορία μας, πρέπει να ζητήσουμε από τον εφημέριο να μεταβιβάσει τη Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού στον ναό που θα τελεστεί η Βάπτιση.

2.  Πιστοποιητικό «Διά την Βάπτιση», από το Ληξιαρχείο στο οποίο ανήκει το μαιευτήριο όπου γεννήθηκε το παιδί, και στο οποίο δηλώσαμε τη γέννησή του.

3.  Οι γονείς με τις ταυτότητές τους δηλώνουν στον ιερέα το όνομα που θα δοθεί στο μωρό, το θρήσκευμά του και τα στοιχεία του νονού και των γονέων.

4.  Πιστοποιητικό γάμου των γονέων. Εάν έχουν τελέσει πολιτικό γάμο, θα πρέπει ο νονός να είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και να δηλώσει ότι αναλαμβάνει ως πνευματικός πατέρας το παιδί.

5. Ο νονός δεν πρέπει να έχει τελέσει πολιτικό γάμο και να μην είναι αλλόθρησκος.

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ:
Η ονοματοδοσία του παιδιού γίνεται στο Ληξιαρχείο της κατοικίας της οικογένειας, σε διάστημα 60 ημερών από την ημέρα της βάπτισης, με τη Δήλωση Βάπτισης που παραδίδει ο ιερέας αμέσως μετά το μυστήριο. Την ονοματοδοσία κάνουν αυτοπροσώπως οι γονείς με τις αστυνομικές ταυτότητές τους.

-------

Σημείωση: H Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος έχει αποφασίσει ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2015, οι φωτογράφοι και οι βιντεολήπτοι πρέπει να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Φωτογράφων και Βιντεοληπτών για τα Ιερά Μυστήρια. Είναι πολύ σημαντικό να το διαβάσετε εδώ.

No comments:

Post a Comment