1.28.2013

Δικαιολογητικά Γάμου


ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1) Προαναγγελία Γάμου (περίπου 20-25 €)

2) Διπλότυπο παράβολο Τύπου Α για γάμο από την Εφορία (18 €). Σημείωση: Αυτό παράβολο είναι μπλε και τυπωμένο από τον υπολογιστή, με το όνομα και ΑΦΜ πάνω του. Τα πράσινα "Σειρά Α" ορθογώνια παράβολα ΔΕΝ γίνονται δεκτές στην Μητρόπολη μας από τον Μάιο του 2013. Μερικές φορές, θα πρέπει να επιμείνετε σε αυτό το θέμα στην εφορία. Μην λαμβάνετε τα πράσινα.

3) Αστυνομικές ταυτότηες των μελλονύμφων.

4) Πιστοποιητικό αγαμίας και ασχέτου συγγενείας, για τον καθένα από τους μελλονύμφους. Εκδίδεται από την ενορία του κάθε μελλόνυμφου.

5) Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, για τον καθένα από τους μελλονύμφους.

*6) Διαζευκτήριο, στην περίπτωση που κάποιος μελλόνυμφος είναι διαζευγμένος.

*7) Ληξιαρχική πράξη θανάτου και βεβαίωση βαθμού γάμου στην περίπτωση που κάποιος μελλόνυμφος είναι χήρος.

Σημείωση: Υπάρχει μια αμοιβή 25 € από την Μητρόπολη για την επεξεργασία της αίτησης.
------

Μετά τον Γάμο, οι νεόνυμφοι παραλαμβάνουν από τον ιερέα:
α) Δήλωση Τελέσεως Γάμου, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους νεόνυμφους και τους κουμπάρους.
β) Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου των τέκνων που θα αποκτήσουν οι νεόνυμφοι.
Η Δήλωση τελέσεως Γάμου κατατίθεται στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε ο γάμος (στην Πορταριά, όχι στο Βόλο) μέσα σε 40 ημέρες από τους νεόνυμφους τους ίδιουςΓια περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Ληξιαρχείο Πορταριάς, τηλ. 24283-50100.

-------

Η διαδικασία αυτή γίνεται στην ενορία της νύμφης, αν κατοικεί στην Μητρόπολη Δημητριάδος. Αν οι μελλόνυμφοι είναι από εκτός την Μητρόπολη Δημητριάδος, γίνεται στην ενορία όπου θα τελεστεί ο γάμος.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Γραφείο Γάμων της Μητροπόλεως Δημητριάδος στα Μελισσάτικα. Τηλ. 24210-93516 ή 93519.

-------

Σημείωση: H Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος έχει αποφασίσει ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2015, οι φωτογράφοι και οι βιντεολήπτοι πρέπει να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Φωτογράφων και Βιντεοληπτών για τα Ιερά Μυστήρια. Είναι πολύ σημαντικό να το διαβάσετε εδώ.

No comments:

Post a Comment